UPЈ “Čačanska jabuka“

Opština

Opis udruženja

Udruženje proizvođača jabuke “Čačanska jabuka” osnovana je 2006. godine sa sedištem u Donjoj Trepči, Čačak. Udruženje je osnovano sa primarnim ciljem da se zaštiti individualni proizvođač. Poljoprivredni proizvođači sa područja čačanskog kraja su prepoznali značaj udruženog nastupa na tržištu, ali i potrebu zajedničke izgradnje skladišnih kapaciteta tako da su 2006. godine osnovali Udruženje proizvođača jabuke «Čačanska jabuka». Nakon toga započeli su zajedničku investiciju u saradnji sa Institutom za voćarstvo, a uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i grada Čačka. Izgrađena je hladnjača kapaciteta 1250t, sa ULO opremom.

Cilj udruženja je da omogući uključivanje većeg broja voćara čačanskog kraja u organizovanu i tehnološki savremenu proizvodnju voća, ali i širenje sopstvenih voćnih zasada u skladu sa zakonskom regulativom i izvozom voća u zemlje Ruske Federacije i zemlje EU, a na osnovu zahteva navedenih zemalja u pogledu sortimenta i kvaliteta plodova. Razvoj i dalja ulaganja članova udruženja omogućeno je iz sopstvenih ulaganja i uz podršku projekata i dela podsticajnih sredstava resornih ministarstava i lokalne samouprave.

Udruženje poseduje sistem kvaliteta ISO 22 000 i savremenu opremu za klasiranje i pakovanje voća. Buduće delovanje odnosiće se na saradnju sa drugim udruženjima i nastavak učešće u radu asocijacija, LAG-ova, saradnja sa javnim, privatnim i civilnim sektorom u cilju unapređenja udruženja i doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Kontakt osoba

Mira Milinković
Nebojša Jovanović

Kontakt telefon

+381 64 225 8575
+381 63 835 6736

Adresa

Donja Trepča, 32000, Čačak

E-mail

miramilinkovic@yahoo.com
cacanskajabuka@gmail.com

Koordinate

43.9182253, 20.4268451

Logo

Association of apple producers "Cacanska jabuka"