Ruralni centar Sova

Opis udruženja

Osnovani smo 2014. godine sa ciljem ujednačenog ruralnog razvoja, baziranog na održivoj poljoprivredi uz zaštitu životne sredine  na teritoji ruranog područja Sremske Mitrovice.

Aktivno smo učestvovali u kreiranju strategije ruranog razvoja grada Sremska Mitrovica, formirali potencijalnu lokalnu akcionu grupu Srem+, bavimo se bazičkim istraživnjima i monitoringom ptica, leptira i gljiva. Imamo saradnju sa organizacijama u zemlji i inostranstvu kao i brojnim školama.

Kontakt osoba

Marko Cvijanović

Kontakt telefon

+381 64 306 2833

Adresa

Rumski drum 65, 22000, Sremska Mitrovica

E-mail

ruralni.centar.sova@gmail.com

Koordinate

44.9735815, 19.6396214

Logo

Rural center Sova