O mreži

Udruženje „Mreža za ruralni razvoj Srbije“ je dobrovoljna, nevladina i nedobitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi unapređenja kvaliteta života i ravnomernog regionalnog razvoja ruralnih područja Srbije.

Vizija Mreže: Ravnomerno razvijena Srbija gde ruralne sredine predstavljaju poželjno mesto za život, gde stanovništvo svojim radom i aktivnostima doprinosi očuvanju, razvoju i unapredjenju svih potencijala, vrednosti i predosti koje poseduju ruralne zajednice.

Misija Mreže: Mreža za ruralni razvoj Srbije je mlada i nedovoljno pozicionirana organizacija u sektoru ruralnog razvoja u Republici Srbiji. Međutim značajnu prednost Mreži daju njene članice, koje iza sebe imaju značajana iskustva i zavidne rezultate u ovom sektoru.

Misija Mreže: Mreža ima svrhu da obezbedi podršku akterima u ruralnom razvoju, kroz identifikaciju, iniciranje, umrežavanje i promociju učesnika, potencijala i prednosti, koji doprinose jačanju regionalnog razvoja i unapređuju kvalitet života u ruralnim zajednicama.

Vrednosti Mreže: Mreža će svoj rad bazirati na principima dobrovoljnosti, demokratičnosti, otvorenosti, jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti, transparentnosti, implementaciji najboljih praksi i poštovanju svih lokalnih specifičnosti koje su zastupljene u ruralnim zajednicama Srbije.

Članovi Mreže za ruralni razvoj Srbije su:
1.  Udruženje građana „NIMBUS“ - Loznica,
2.  Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja - Kragujevac,
3.  Udruženje građana „Edukacioni centar“ - Leskovac,
4.  Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga VEEDA - Vranje,
5.  Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“ - Zaječar,
6.  Asocijacija građana Veliko Gradište (AGVG),
7.  Udruženje „MOBA“ - Ljig,
8.  Udruženje agronoma „AGROZNANJE“ - Vršac,
9.  Udruženje građana „NAŠA ZEMLJA“ - Novi Sad,
10. Agro touristic ecological association “Za Jelašnicu”
11. Agrobiznis centar Novi Kneževac,
12. Ruralni edukativni centar Subotica,
13. Udruženje ruralni centar  “Sova” - Sremska Mitrovica,
14. Udruženje “Čačanska jabuka” - Čačak,
15. Asocijacija za razvoj ibarske doline „IDA“ - Kraljevo.

Članovi Mreže mogu biti sva pravna i fizička lica pod uslovima predviđenim Zakonom i ukoliko prihvataju Statut i vrednosti udruženja. Članovi Mreže imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti.

STATUT

ČLANICE MREŽE