Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga VEEDA doo

Opština

Opis udruženja

Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga VEEDA doo osnovana je 09.09.2004. godine na inicijativu lokalnih samouprava, institucija i kompanija Pčinjskog okruga. Osnivanje agencije je podržano finansijski od strane Kraljevine Holandije uz implementaciju Međunarodne organizacije rada (ILO).

Ciljevi:
Primarni cilj: Kreiranje uslova za društveno- ekonomski razvoj Pčinjskog okruga.

Ostali ciljevi:
1. Unapredjenje socio - ekonomskog razvoja regiona, zasnovano na strateškim dokumentima i principima modernog društva,
2. Dinamičan rast i razvoj poljoprivrede i sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, koji predstavljaju osnovnu snagu regiona,
3. Izgrađeni mehanizmi koordinacije i saradnje i uspostavljena parterstva na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou izmedju javnog i privatnog sektora,
4.  Pronalaženje domaćih i stranih donatora za finansiranje razvojnih projekata regiona.

Misija:
Kreiranje uslova za poboljšanje društveno - ekonomskog razvoja regiona kroz razvoj i unapredjenje poljoprivrede, jačanje sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, otvaranjem novih radnih mesta, stvaranjem povoljne klime za privlačenje direktnih stranih investicija, jačanjem regionalne konkurntnosti i uspostavljanjem saradnje sa regionalnim, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama.  

Vizija:
Pčinjski okrug, moderan, društveno - ekonomski razvijen region.
Osnovne aktivnosti Regionalne agencije su u sferi informisanja, edukacije, fasilitacije i pružanja direktnih usluga. Regionalna agencija realizuje svoje aktivnosti kroz 3 sektora: sektor za ekonomski razvoj, razvojni sektor i sektor za ruralni razvoj.

Kontakt osoba

Biljana Stojanović

Kontakt telefon

+381 17 405 641
+381 64 685 8604

Adresa

Cara Dušana 12b/27, 17500, Vranje

E-mail

info@veeda.rs

Koordinate

42.5560017, 21.8963386

Logo

Regional Agency for Economic Development and Entrepreneurship of Pcinja District VEEDA doo