Sastnak sa zainteresovanim stranama u Rudnu

U okviru projekta „Agromix“ koji sprovodi Mreža za ruralni razvoj Srbije u saradnji sa partnerskim konzorcijumom koji koordinira Univerzitet Koventri, 15.11.2022.godine realizovana je terenska konsultativna radionica sa lokalnim akterima u selu Rudno. Ciljna grupa su bile žene i mladi.

Sa grupom zainteresovanih strana je diksutovano o trenutnom stanju poljoprivrede, ruralnom razvoju i učešću mladih i žena u ruralnoj ekonomiji. Značajna pažnja  je posvećena razgovoru o mogućnostima razvoja poljoprivrede ne principima agrošumarstva.

Učesici su istakli da je područje Rudna zahvaljujući pravovremenoj diversifikaciji ekonomskih aktivnosti, pre svega razvojem ruralnog turizma, još uvek zadržalo razvojni potencijal, kao i mogućnost da svoj  razvoj baziraju na prirodnim resursima.

Diversifikacija ekonomskih aktivnosti zajedno sa lokalnim poljoprivrednim praksama su razvojna šansa područja. Saglasno tome principi mešovite poljprivrede i agrošumarstva, svakako da doprinose održivom razvoju poljoprivrede i samog područja, jer doporinose očuvanju zdrave životne sredine, kao i dobroj reputaciji područja prepoznate od turista i potrošača.

Sastnak sa zainteresovanim stranama u Rudnu