Održan je 3. Balkanski ruralni parlament 

Od 12. do 15. juna 2023. godine održan je 3. Balkanski ruralni parlament u Mostaru, Bosna i Hercegovina. U organizaciji Balkanske mreže za ruralni razvoj, uz podršku GIZ-a (Nemačkog društva za međunarodnu saradnju), samit je okupio oko 90 predstavnika civilnog društva, ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, lokalni proizvođači hrane, nacionalnih vladinih organizacija i institucije EU.

Balkanski ruralni parlament u duhu ruralnih parlamenata širom Evrope, teži da izrazi glas ruralnih zajednica u regionu, da promoviše samopomoć i akciju ruralnih ljudi i da obezbedi da njihove potrebe i interesi koji se odražavaju u politikama ruralnog razvoja.

Teme na 3. Balkanskom ruralnom parlamentu kojim su se bavili učesnici su bile usmerene na potrebe i izazove koji su od centralnog značaja za procese ruralnog razvoja na Zapadnom Balkanu, a pre svega fokusirajući se na četiri glavne teme: napori da se primeni pristup EU LEADER; implementacija Zelene agende za zemlje Zapadnog Balkana; sigurnost hrane i ruralna gastronomija kao potencijalni putevi za održivi ruralni razvoj; i izazovi i mogućnosti za žene i mlade u ruralnim područjima.

Zelena agenda za Zapadni Balkan, koja je u skladu sa ambicijama Zelenog dogovora EU, uključuje akcione planove o klimi, energiji, mobilnosti, kružnoj ekonomiji, uklanjanju zagađenja, održivoj poljoprivredi i sistemima ishrane i zaštiti biodiverziteta.

Održan je 3. Balkanski ruralni parlament