NAGE - Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju

Oblast projekta

Godina realizacije

Rok implemantacije

16.04.2018. do 16.04.2021.

Trajanje projekta

36

Iznos granta

1071269.13€

Cilja, aktivnost i najvažnija dostignuća

Opis projekta

Ovaj trogodišnji projekat, pokrenut u aprilu 2018. godine, implementira 7 partnerskih organizacija iz Balkana i jedne zemlje EU: Mreža za ruralni razvoj Severne Makedonije, Hrvatska Mreža za ruralni razvoj, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Srbije i Albanska mreža za ruralni razvoj.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške u poboljšanju politika i poboljšanje uticaja u procesu donošenja odluka Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN) i njenih članova, kroz uključivanje u proces reformi poljoprivrednih i ruralnih programa razvoja uvođenjem koncepta zelene ekonomije.

Projekat ima tri specifična cilja:

1) Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u javnom radu, zagovaranju i umrežavanju, kako bi bile u mogućnosti da ojačaju svoju ulogu u zagovoranju poljoprivrednih i ruralnih reformi, na transparentan i odgovoran način;
2) Uvođenje koncepta zelene ekonomije kao jedinstvenog međusektorskog preduzetničkog modela za ruralnu diverzifikaciju i održivost;
3) BRDN i njeni članovi koriste politike zasnovane na dokazima i zagovaranje zasnovano na pravima u cilju podsticanja nacionalnih procesa približavanja EU zajedničkoj poljoprivrednoj politici (EU CAP) i promociji zelene ekonomije.

Ciljna grupa projekta su 900 predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva, najmanje 7.000 različitih zainteresovanih strana, 200 lokalnih organizacija civilnog društva, članovi partnera i najmanje 70 predstavnika lokalnih i nacionalnih medija. Direktni korisnici projekta su organizacije civilnog društva, pre svega, ‘’grassroot organizacije’’, aktivne u ruralnom razvoju i diversifikaciji, kao i u zaštiti životne sredine i očuvanju prirode. Direktni krajnji korisnici su ruralno stanovništvo, poljoprivrednici i proizvođači, kao i preduzetnici koji žele da investiraju u zelenu ekonomiju.

Rezultati

Kao rezultat predloženog djelovanja, kapaciteti BRDN-a za umrežavanje i zagovaranje, jača prepoznatljivost, prošireni uticaj i ojačano učešće u procesima donošenja političkih odluka.

Kao rezultat predložene aktivnosti biće ojačani kapaciteti BRDN za umrežavanje i zagovaranje, veću prepoznatljivost, širi uticaj i veće učešće u procesima donošenja političkih odluka.

Status projekta

greeneconomy
EU